Skip links

Koç Holding Office Building

Kleidco products have been preferred in the project implemented by Koç Holding as office blocks in Mecidiyeköy on the most central transportation axis of Istanbul due to their high performance values and project-specific solutions. Koç PPI project, which was realized with the contracting of Ark Construction, one of the subsidiaries of Koç Holding, was designed by Akan Architecture with a usage area of 25.000 m2 and 2 blocks with 11 and 13 floors. It is aimed to create a moving facade structure on the structure with the stage created in certain sections on the exterior in accordance with today's architectural facade understanding. The application of architectural aluminum systems in the project that will be implemented with Kleidco FS50 facade and ICüN70 door-window systems has been made by Bauart Yapı Sistemleri, one of our authorized dealers.

The systems used are

Investor

Koç Holding

Architect

Akan Architecture

Application

Bauart Construction

Date

Koç Holding Ofis Binası

Koç Holding tarafından İstanbul'un en merkezi ulaşım aksı üzerinde Mecidiyeköy'de ofis blokları olarak hayata geçirilen projede yüksek performans değerleri ve projeye özel çözümleri sebebi ile Kleidco ürünleri tercih edilmiştir. Koç Holding iştiraklerinden Ark İnşaat'ın müteahhitliği ile hayata geçirilen Koç üfis projesi, mimarisi Akan Mimarlık tarafından 25.000 m2 kullanım alanlı ve 2 blok ta 11 ve 13 er katlı olarak tasarlanmıştır. Günümüz mimari cephe anlayışına uygun olarak dış cephede belirli bölümlerde yaratılan kademe ile yapı üzerinde hareketli bir cephe strüktürü oluşması amaçlanmıştır. Kleidco FS50 cephe ve ICüN70 kapı-pencere sistemleri ile hayata geçecek projede mimari alüminyum sistemlerin uygulanması yetkili bayilerimizden Bauart Yapı Sistemleri tarafından yapılmıştır.

Kullanılan sistemler

Yatırımcı

Koç Holding

Mimar

Akan Mimarlık

Uygulama

Bauart Yapı

Tarih